Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursach.

Od 12 lat dużym powodzeniem cieszą się konkursy edukacyjne w wielu kategoriach, pośród których Państwa dzieci na pewno znajdą odpowiadającą ich talentom i zamiłowaniom. Zachęcamy do udziału w konkursach! W tym roku motem przewodnim jest „Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też”. Andrzej Majewski

Dzieci na pewno znajdą kreatywny sposób przekazania swoich przemyśleń w dowolnej formie: rysunku (technika dowolna), prezentacji multimedialnej, opowiadania, wiersza, eseju, bajki, fotografii, filmiku…

Szczegółowe regulaminy zamieszczone są na stronie: www.paxetbonum.pl i w załączniku.

Prace literackie, fotograficzne, multimedialne, prosimy nadsyłać na adres:tobiasz.festiwal@wp.pl

Jeśli praca multimedialna jest w wyjątkowo dużym formacie, można przesłać pocztą na poniższy adres lub przesłać poprzez WeTransfer. Prace plastyczne i filmowe – pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Jeśli obecna sytuacja uniemożliwi tradycyjną wysyłkę prac plastycznych i filmowych, prosimy o przesłanie doskonałej jakości fotografii pracy na powyższy adres mailowy.

Oprócz przyjemności, jaką może być dla dziecka wykonanie pracy, bierze ono udział w konkursie, a więc ma szansę dołączyć do grona laureatów, którzy zostaną nagrodzeni oraz uzyskają punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych.

Patronat nad konkursami od lat sprawuje Prezydent Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojewoda Wrocławski, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Regulaminy:

2_2022-PLC-KONKURS-PLASTYCZNY

3_2022PC-PC-KONKURS-LITERACKI

4_2022_PLD KONKURS HISTORYCZNY

5_2022-PLA-KONKURS-FILMOWY-I-FOTOGRAFICZNY-2

6_2022-PB-P.G.KONKURS-RECYTATORSKI-1

8_2022-PLB-KONKURS-MULTIMEDIALNY