Laboratoria Przyszłości – Pomoce dydaktyczne:

Kalibracja drukarki 3D i pierwszy wydruk: