KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września 2021 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2022 r. Nowy Rok

6 stycznia 2022 r. Trzech Króli

27 stycznia 2022 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej śródroczne

od 31 – 13 lutego 2022 r. Ferie zimowe

…………….. 2022 r. Rekolekcje wielkopostne

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2022 r. Święto Pracy

3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja

24, 25, 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty

16 czerwca 2022 r. Boże Ciało

17 czerwca 2022 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2022 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Wakacje

 

Planowane terminy zebrań w roku szkolnym 2021/2022:

– 02.09.21 r. / 06.09.21 r.

– 03.11.2021 r.

– 20.12.2021 r. (na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

– 25.01.2022 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

– 28.01.2022 r. – śródroczne

– 30.03.2022 r. – zebranie wychowawców z rodzicami

– 11.05.2022 r. (na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową)

– 07.06.2022 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła): 3 dni w czasie egzaminu ósmoklasisty: 24-25-26.05.2022r. oraz 17.06.2022 r. (szkoła organizuje w te dni dla uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze).

Plik do pobrania: Kalendarz roku szkolnego 2021_22