Pełna wersja w pliku:

Kalendarz roku szkolnego 2022_23 (1)

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1 września 2022 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2023 r. Nowy Rok

6 stycznia 2023 r. Trzech Króli

31 stycznia 2023 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej śródroczne

od 13 – 26 lutego 2023 r. Ferie zimowe

…………….. 2023 r. Rekolekcje wielkopostne

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023 r. Święto Pracy

3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja

23, 24, 25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty

8 czerwca 2023 r. Boże Ciało

19 czerwca 2023 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Wakacje

 

Planowane terminy zebrań w roku szkolnym 2022/2023:

– 05.09.22 r. – I zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

– 06.09.22 r. – I zebranie wychowawców z rodzicami  dzieci szkolnych

– 08.11.2022 r. – II zebranie wychowawców z rodzicami

– 20.12.2022 r. – III zebranie wychowawców z rodzicami (na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

– 01.02.2023 r. – IV zebranie śródroczne wychowawców z rodzicami

– 07.02.2023 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

– 04.04.2023 r. – V zebranie wychowawców z rodzicami

– 16.05.2023 r. – VI zebranie wychowawców z rodzicami

– 12.06.2023 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła): 3 dni w czasie egzaminu ósmoklasisty: 23-24-25.05.2023r. oraz

 31.10.2022

 02.05.2023

 09.06.2023

(szkoła organizuje w te dni dla uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze).