Pełna wersja w pliku:

Kalendarz roku szkol 23_24

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

4 września 2023 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2024 r. Nowy Rok

6 stycznia 2024 r. Trzech Króli

 30 stycznia 2024 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej śródroczne

od 15 – 28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe

…………….. 2024 r. Rekolekcje wielkopostne

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2024 r. Święto Pracy

3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3 Maja

14, 15, 16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty

30 maja 2024 r. Boże Ciało

17 czerwca 2024 r. zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2024 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Wakacje

 

Planowane terminy zebrań w roku szkolnym 2023/2024:

– 05.09.22 r. – I zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

– 06.09.23 r. – I zebranie wychowawców z rodzicami  dzieci szkolnych

– 25.10.2023 r. – II zebranie wychowawców z rodzicami

– 05.12.2023 r. – III zebranie wychowawców z rodzicami

– 31.01.2024 r. – IV zebranie śródroczne wychowawców z rodzicami

– 06.02.2024 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

– 03.04.2024 r. – V zebranie wychowawców z rodzicami

– 15.05.2024 r. – VI zebranie wychowawców z rodzicami

– 11.06.2024 r. – zebranie wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła): 3 dni w czasie egzaminu ósmoklasisty: 14-15-16.05.2024r. oraz

 02.05.2024

 31.05.2024

(szkoła organizuje w te dni dla uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze).