KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września 2020 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 r. Nowy Rok

6 stycznia 2021 r. Trzech Króli

od 18 – 31 stycznia 2021 r. Ferie zimowe

…………….. 2021 r. Rekolekcje wielkopostne

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

25, 26, 27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty

1 maja 2021 r. Święto Pracy

3 maja 2021 r. Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 r. Boże Ciało

25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Wakacje

 

Planowane terminy zebrań w roku szkolnym 2020/2021:

– 09.09.20 r.

– 28.10.20 r.

– 08.12.2020 r. (na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną)

– 15.01.2021 r. – śródroczne

– 24.03.2021 r.

– 19.05.2021 r. (na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową)