Harmonogram pozalekcyjnych zajęć dodatkowych – rok szkolny 2020/2021
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia Termin: dzień tygodnia Godzina: od – do Nr sali Ilość uczniów zapisanych
1. Izabela  Gutowska rozwijające zainteresowania matematyczne

 

poniedziałek 11.30 – 12.15 11 8
2. Iwona Cywińska  

rozwijające uzdolnienia polonistyczne

 

czwartek 12.30 – 13.15

 

15 7
3. Agnieszka  Rotman rozwijające zainteresowania matematyczne

 

piątek 12.30 – 13.15 15 7
4. Beata  Dobrowolska rozwijające zainteresowania językowe /Koło Poliglotów ( j.a. , j.n.)

 

piątek 12.30 -13.15 11 8
5. Przemysław Jankiewicz Szkolne Koło Sportowe

 

środa 14.10 – 14.55 12
6. Ewa Gruszczyńska Koło informatyczne

 

 

wtorek 14.10 – 14.55 23 8
7. Elżbieta Dublańska – Tracz Koło matematyczne

 

 

poniedziałek 14.10 – 14.55 31 6
8. Anna Wybraniec – Jastrzębska  

Koło plastyczno – muzyczne

 

wtorek 14.10 – 14.55 31 14
9. Joanna  Jankiewicz Koło polonistyczno – teatralne

 

 

wtorek 14.10- 14.55 21 10
10. Izabela  Gutowska Z. z  ppp ( logop.)

 

 

piątek

czwartek

10.35

11.30

2/p

2/sz