Oglądnij prezentację:

Jak bezpiecznie rozmawiamy w internecie

 

10.04.2012

Przystąpiliśmy do Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

Koalicja ta istnieje przy Polskim Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Jest ona inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

02.04.2012

Konkurs na Prezentację Power Point Bezpieczeństwo w sieci rozstrzygnięty:

Zwycięzcą została uczennica kl. V Weronika Lewandowska.

26.03.2012

Informacje dla rodziców na temat cyberprzemocy na stronie internetowej naszej szkoły.

Na stronie internetowej naszej szkoły zostały umieszczone artykuły na temat cyberprzemocy. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tymi informacjami.

19.03.2012

Opracowaliśmy słownik terminów internetowych.

Klasa VI opracowała słownik terminów internetowych w postaci prezentacji Power Point.

15.03.2012

10 przykazań bezpiecznego Internetu – artykuł w naszej gazetce szkolnej Kornelek.

W czwartym numerze naszej gazetki szkolnej ukazał się artykuł na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

12.03.2012

Ogłoszenie konkursu na prezentację Power Point na temat bezpieczeństwa w sieci.

Dzisiaj p. Beata Dobrowolska ogłosiła konkurs na prezentację multimedialną pt. Jestem bezpieczny w sieci. Każdy chętny uczeń wykonuje taką prezentację i wysyła ją drogą mailową do nauczyciela do 20.03.2012r.

12.03.2012

Tworzymy słownik internetowy.

Klasa VI tworzy słownik internetowy, w którym ujmie i wyjaśni najważniejsze zwroty i pojęcia internetowe.

 

12.03.2012

Ogłoszenie konkursu na Prezentację Power Point na temat Bezpieczeństwa w sieci

Dzisiaj p. Beata Dobrowolska ogłosiła konkurs na prezentację multimedialną pt.”Jestem bezpieczny w sieci”. Każdy chętny uczeń wykonuje taką prezentację i wysyła ją drogą mailową do nauczyciela do 20.03.2012r.

 

08.03.2012

Robimy plakaty na temat historii Internetu.

Klasa VI robiła plakaty informujące o historii Internetu i pierwszych komputerach. Różnią się one znacznie od obecnych modeli!

 

29.02.2012

Szukamy informacji na temat historii Internetu.

Dzisiaj podczas godziny wychowawczej klasa VI gromadziła informacje na temat historii Internetu.

 

16.02.2012

Pogadanka na temat praw autorskich w klasie VI.

 

10.02.2012

Pogadanka na temat praw autorskich.

Nauczyciel informatyki przeprowadził w klasie IV pogadankę na temat praw autorskich. Wytłumaczył czym są prawa autorskie i dlaczego należy ich przestrzegać.

 

09.02.2012

Czym jest netykieta? Tworzymy własne zasady, których będziemy przestrzegać.

Uczniowie klasy VI dowiedzieli się podczas godziny wychowawczej czym jest netykieta, jak należy się do niej stosować. Każda grupa przygotowała netykietę, którą będzie stosować podczas pracy w Internecie.

 

04.02.2012

Strona Internetowa naszej szkoły otrzymała certyfikat Strony Przyjaznej Młodzieży.

Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że został nam przyznany certyfikat: “Strony Przyjaznej Młodzieży”! Bardzo się z tego faktu cieszymy.

 

02.02.2012

Uczniowie klasy VI przygotowywali plakaty dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W STYCZNIU:

02-01-2012

Ogłoszenie konkursu plastycznego Bezpieczny w sieci.

Nauczyciel plastyki ogłosił konkurs Pt.: „Bezpieczny w sieci dla klas I – VI”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A – 4. Zapraszamy do udziału.

11-01-2012

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Bezpieczny w sieci.

Dzisiaj zostały wyłonione 3 najlepsze prace, które zostały nagrodzone w konkursie Bezpieczny w sieci. Dyplomy zostały wręczone podczas zebrania z rodzicami podsumowującego I semestr.

13-01-2012

Pogadanki w klasach na temat bezpiecznego korzystania z Internetu podczas ferii zimowych.

Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Każdy prowadzący mówił zarówno o bezpieczeństwie na drodze, jak i przypomniał o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

23-01-2012

Zgłoszenie Inicjatywy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Działania będą podejmowane przez cały luty. Informacje dotyczące DBI zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. W ramach DBI odbędą się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, uczniowie klas IV -VI przygotują prezentacje multimedialne pod hasłem: STOP! Komputer i Internet mogą uzależniać. Na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczony baner DBI. Uczniowie klasy VI przygotują gazetki ścienne dotyczące cyberprzemocy. Informacje o zasadach bezpiecznego dostępu do Internetu zostaną zamieszczone w gazetce szkolnej Kornelek.

31-01-2012

Ubiegamy się o Certyfikat ZDAMY.PL oraz Certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom.

DZIAŁANIA PODJĘTE W LISTOPADZIE:

2011-11-16

Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci i dorośli. Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Nie bójmy się wykorzystywać go do tych celów, dlatego też 16 listopada 2011r rozpoczęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Program realizowany jest przez Fundację Kidprotect.pl oraz Grupę TP pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. W programie wezmą udział uczniowie klas I – VI wraz z wychowawcami. Koordynatorem akcji jest pani Beata Dobrowolska. Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnych prac w programie.

2011-11-17

Sprawdzenie pracowni komputerowej czy ma program filtrujący szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie.

Szkolna pracownia Internetowa wyposażona jest w program zabezpieczający komputery programem antywirusowym, a także zainstalowany został program filtrujący szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie.

2011-11-17

Zajęcia z wykorzystaniem Internetu.

Uczniowie klasy III wyszukiwali w Internecie informacje na temat Warszawy, jej zabytków i ciekawych miejsc, stosując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

2011-11-18

Opracowanie zasad pracy z Internetem.

Uczniowie klas I- VI opracowali i omówili zasady pracy z Internetem zarówno w szkole, jak i w domu. Zasady te wiszą w sali komputerowej.

 

2011-21-11

Tworzenie prezentacji Power Point “Kornel Makuszyński – patron naszej szkoły”.

Uczniowie klas IV -VI tworzyli prezentacje power point na temat patrona naszej szkoły, a następnie przesyłali je na e-mail nauczyciela.

2011-11-22

Realizacja projektu “Aktywnie po zdrowie”.

Uczniowie klasy III korzystając z Internetu gromadzili informacje na temat cukru. Nie zapomnieli o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

2011- 25-11

Projekcja filmu: “Bądź bezpieczny w sieci”.

Uczniowie klas 0 – VI miały okazję obejrzeć ciekawy film pt. „Bądź bezpieczny w sieci”. Film przybliżył uczniom aktualne problemy i niebezpieczeństwa, jakie napotykają dzieci, podczas korzystania z portali społecznościowych. Prowadzący zwrócił uwagę uczniów na niebezpieczne kontakty z nieznajomymi w sieci, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Uczulił, żeby nie podawać informacji o sobie nikomu. Następnym problemem, który zasygnalizowano dzieciom, było to, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Jedynie kwestią zaangażowanych środków jest zidentyfikowanie osoby, która popełniła w sieci przestępstwo. W czasie spotkania zwrócono dzieciom uwagę na to, że nie wszystkie informacje w sieci są prawdziwe i należy je sprawdzać w bardziej wiarygodnych źródłach. Na zakończenie prowadzący poinformował uczniów naszej szkoły, że w Polsce uruchomiony został projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.

2011-11-27

Szkolny Kodeks TIK

W ramach progrmu Szkoła z Klasą 2.0 klasayIV – VI stworzyły Kodeks TIK, którego należy przestrzegać korzystając z Internetu.

1. Komputer i Internet pomagają nam w nauce.

2. Internet w naszej szkole jest przyjacielem ucznia.

3. Kultura osobista jest obecna w sieci.

4. Na terenie szkoły korzystamy z telefonów komórkowych tylko podczas przerw.

5. Zachęcamy osoby starsze (rodziców, dziadków itp.) do korzystania z Internetu, pomagamy im przy tym.

6. Komunikujemy się za pomocą e-maili z kolegami i nauczycielami.

7. Nie udostępniamy swoich danych nieznajomym.

8. Jesteśmy uczciwi – zawsze podajemy link z którego korzystaliśmy.

9. Możemy przesyłać prace domowe, wypracowania i inne zadania na pocztę e-mail nauczyciela.

10. Używając komunikatorów staramy pisać się bezbłędnie.

11. Nauczyciele przedmiotowcy organizują zajęcia z tablicą interaktywną, komputerami co najmniej raz w tygodniu.

2011-11-28

Wniosek o przeprowadzenie prelekcji przez Policję dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pani Pedagog zwróciła się do Komendy Policji w Wałbrzychu o przeprowadzenie pogadanki dla rodziców, uczniów i nauczycieli na temat Bezpiecznego korzystania z Internetu.

2011-11-28

Debata szkolna w ramach ogólnopolskiego programu “Szkoła z Klasą 2.0 2011/2012”.

W ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła z Klasą 2.0 2011/2012″ 28 listopada 2011r. odbyła się debata szkolna odbyła się. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV- VI oraz wszyscy nauczyciele uczestnicy w programie. Podczas dyskusji uczniowie przypomnieli sobie: co to są nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, zastanawiali się nad nowymi pomysłami związanymi z TIK, które można zastosować w szkole bez nakładów finansowych oraz ustalili zmiany do Kodeksu 2.0 obowiązującego w tym roku szkolnym. Zdaniem uczniów Kodeks 2.0 obowiązujący w ubiegłym roku szkolnym sprawdził się, większość uczestników debaty nie widziała w nim wad, wręcz przeciwnie same zalety.

2011-11-28

Prezentacja Power Point “Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.

Uczniowie klas IV –VI wzięli udział w prelekcji na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Nauczyciel prowadzący i uczniowie omówili podstawowe zasady, którymi należy kierować się korzystając z sieci. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji.

2011-11-29

Prezentacja Power Point “Transport in USA”.

Uczniowie klasy VI tworzyli prezentacje multimedialne podczas lekcji j.angielskiego na temat środków lokomocji w USA. Zadaniem dzieci było wyszukanie w słowniku polsko- angielskim słownictwa związanego z transportem oraz charakterystyka wybranego stanu. Po zakończeniu zadania uczniowie przesyłali prezentację na maila nauczyciela.

DZIAŁANIA PODJĘTE W GRUDNIU:

2011-12-01

Godzina wychowawcza dotycząca cyberprzemocy.

Podczas godziny wychowawczej klasa VI oglądała film o cyberprzemocy. Uczniowie omówili z wychowawcą zjawisko przemocy oraz zasady postępowania, które należy stosować,aby uniknąć cyberprzemocy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pracy w grupach.

2011-12-07

Przygotowanie ankiety: “Jakich zasad przestrzegasz korzystając z Internetu”

Uczniowie klasy VI opracowali i przeprowadzą ankietę dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

2011-12-08

Nauczyciel ukończył kurs e-learning.

Nauczyciel j. angielskiego ukończył kurs e-learning “Dziecko w sieci” z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

2011-12-09

Kolejny nauczyciel ukończył kurs e-learning “Dziecko w sieci” z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

2011-12-09

Kurs 3,2,1 Internet rozpoczęty.

Uczniowie klas IV – VI rozpoczęli kurs 3,2,1 Internet. Oglądanie tych kreskówek wzbudziło dużo dyskusji na temat postępowania w sieci.

2011-12-12

Klasy IV -VI ukończyły Kurs 3,2,1 Internet.

2011-12-15

Poradnik dla rodziców dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

Na parterze w gablocie Informacje dla rodziców został umieszczony poradnik dla rodziców dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

2011-12-16

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu zostały umieszczone w formie mini – plakatu na korytarzu na parterze.

2011-12-18

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w sieci została przeprowadzana.

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w sieci została przeprowadzona wśród uczniów klas IV – VI oraz ich rodziców.

2011- 12- 18

Mimo, że zagrożenia płynące z Internetu są zjawiskiem relatywnie nowym, to jednak zostały opracowane sposoby zapobiegania nim i nie jesteśmy wobec nich bezsilni. W minionym tygodniu uczniowie klasy II brali udział w zajęciach „Poznaj bezpieczny Internet” w oparciu o materiały edukacyjne dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl.

Ideą przyświecającą zajęciom było propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę. Główny element zajęć stanowiły kreskówki „Sieciaki”przekazujące dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.

 

Szkoła bezpiecznego internetu