Projekt „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uczniowie naszej Szkoły biorą udział w Projekcie grantowym dla pracowników PGR-ów.

plakat_granty_ppgr_poziom