Mikołajki

Mikołajki w wałbrzyskim rynku.

Mikołaju, Mikołaju

Zejdź z niebieskich chmur!

Grzecznym dzieciom pod poduszki

Moc prezentów włóż!

Mikołaju, Mikołaju

Siwą brodę masz.

Ja cię w brodę pocałuję,

Ty mi prezent dasz!

Mikołaju nasz,

dużo paczek masz.

Jak Cię ładnie poprosimy,

to nam jedną dasz!

Takimi wierszykami dzieci witały Mikołaja. Ten nasz Mikołaj nie przyjechał saniami z reniferami, nie miał pomocników.

Za to przybył do nas samochodem, a pomocników i renifery czekały już na niego w sali przedszkolnej.