Zasady Zdrowego Odżywiania

Mając na uwadze, jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka, Zespół Programu Żółty Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu piramidy żywienia oraz  bilansowania posiłków.

I tak uczniowie klasy 2 wraz z bohaterką zajęć Panią Wandą, która postanowiła kupić samochód i przebudować go na food trucka,  wybrała się w niezwykłą podróż po poszczególnych piętrach swojego  pojazdu. Uczestnicy  warsztatów otrzymali  bilet podróżny, który został  skasowany po zdobyciu wiedzy na temat  wpływu i właściwości poszczególnych produktów na zdrowie człowieka.  Następnie uczniowie wykonali piramidę żywienia, a na zakończenie otrzymali dyplom od pani Wandy.

 Zasady Zdrowego Odżywiania