Zapytanie o cenę.

Dyrekcja ZSP nr 2 w Wałbrzychu zwraca się do zainteresowanych Podmiotów, z zapytaniem o cenę na usługę:

1. Wykonanie pomiarów rezystencji uziemień.

2. Wykonanie pomiarów i obliczeń ochrony przeciwporażeniowej.

3. Wykonanie pomiarów i obliczeń rezystancji izolacji obwodów i urządzeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt nr tel. 74 842 42 53. do dnia 26.02.21 r.