Pomoc misjonarzom.

Od niedzieli 18 października przez cały tydzień trwa 94 tydzień misyjny  ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. W tym czasie solidaryzujemy się z misjonarzami  pracującymi na misjach w różnych krajach na różnych kontynentach.
Bardzo istotną pomocą dla  misjonarzy stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać tym, wśród których pracuje, najczęściej głodnym i najbiedniejszym z biednych. Aby skutecznie pomagać innym, misjonarze muszą mieć też zapewnione warunki do pracy misyjnej. Nasza Szkoła nie chce być obojętna wobec potrzebujących z dalekich krajów i pragnie również wesprzeć dzieło misyjne. Jeżeli ktoś chce się włączyć i pomóc to możne przynieść złotówkę na ten cel do katechetki Krystyny Kot.
Pieniądze zostaną wpłacone na konto:
Pomoc misjonarzom.
Pomoc misjonarzom.