Kreatywne zajęcia

Zajęcia  z cyklu doświadczeń zostały  zapoczątkowane w klasie I w roku szkolnym 2019/2020 na dodatkowych zajęciach, a opierały  się głownie na działalności praktycznej. Tematem głównym była woda. W trakcie różnorodnych doświadczeń uczniowie poznawali właściwości wody – smak, zapach, kolor, stany skupienia, obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie, zjawisko parowania i skraplania, zamarzania i topnienia. Poznały główne przyczyny zanieczyszczenia wody, sposoby jej oczyszczania (filtry, oczyszczalnie ścieków) oraz drogę wody z rzek do mieszkań. Próbowały również wyjaśnić, skąd bierze się deszcz oraz komu i dlaczego potrzebna jest woda? Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w szkole, ale i w domu.

woda

woda

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II rozpoczęli cykl doświadczeń . Pierwszym była hodowla kryształków soli i próba odpowiedzi na pytanie- Co wpływa na proces parowania  i krystalizacji soli?

kryształki