Nauka przez zabawę w kl. 2

Zabawy i gry są naturalnymi formami aktywności dziecka, stwarzają okazję do odniesienia sukcesu,  sprzyjają  jego uatrakcyjnieniu, ale także przyczyniają  się do rozwijania logicznego myślenia oraz twórczej aktywności dzieci.

Wykorzystując tę metodę  aktywności na zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne w kl. 2 stały się źródłem wielu wartościowych sytuacji, skłaniających uczniów do wysiłku umysłowego, ale też wyzwalającym ich wielostronną aktywność. Możliwe staje się nie tylko stosowanie nabytej wiedzy w praktyce, ale również odkrywanie nowych jej elementów.

Różnorodność, atrakcyjność i przystępność zabaw i gier dydaktycznych są źródłem właściwej motywacji do uczenia się matematyki i sprzyjają rozwijaniu uzdolnień.

Nauka przez zabawę w kl.2

Zdjęcia w galerii.