Majowa łąka i jej mieszkańcy

Treści przyrodnicze nie są przedszkolakom obce. Realizujemy je podczas edukacji przyrodniczej, zarówno w grupach młodszych, jak i starszych. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin, zwierząt i owadów, które spotykamy na łące, to bardzo lubiany przez dzieci temat.

Dzieci potrafią wymienić mieszkańców łąki, rozpoznać i opowiedzieć o nich. Bez większego trudu wskażą motyla, biedronkę, mrówkę, świerszcza, chrząszcza, gąsienicę, ślimaka. Wiedzą też, jak wygląda pszczoła czy osa, a nawet bąk. W przedszkolu uczymy przyjaznego stosunku do otaczającej przyrody, wskazujemy i podkreślamy rolę i pożyteczność łąk i pastwisk oraz ich mieszkańców.

Majowa łąka i jej mieszkańcy