29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do 4 grudnia można zgłaszać się na wolontariuszy 29. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wałbrzyski sztab już od
października pracuje pełną parą! Finał nie odbędzie się bez Was,
kwestujących!

Jak zostać wolontariuszem? / oba sposoby rejestracji preferujemy:

* masz możliwość samodzielnego uzupełnienia formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej
IWOLONTARIUSZ.WOSP.ORG.PL/ ; osoby niepełnoletnie powinny
poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc w założeniu konta opiekuna
wolontariusza; zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem
wolontariuszem; uwaga! po wysłaniu zgłoszenia sztab skontaktuje się z
Tobą w celu potwierdzenia danych, które zostały wpisane do
formularza;

nasz wałbrzyski sztab jest zarejestrowany w WOŚP pod nazwą: #1233
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, ul.
Palisadowa 16, Wałbrzych – musisz wybrać z listy sztabów w Polsce;

* pobierz ze strony www.wok.walbrzych.pl ankietę, uzupełnij i wyślij
wraz ze zdjęciem na adres: wospwalbrzych@gmail.com ; zdjęcie bez
nakrycia głowy, z odsłoniętą twarzą, niewykadrowane np. ze zdjęcia
grupowego (format jpg, min. 800×600 pikseli) musi być podpisane
imieniem i nazwiskiem; po wysłaniu maila dostaniesz SMS z linkiem,
który trzeba potwierdzić.

Zapraszamy ponadto do:

* Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26,
ul. Palisadowa 48, Wałbrzych – od poniedziałku do piątku, w godz.
10.00 – 14.30 (do opiekunów wolontariatu);
* Hufca Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Przemysłowa 16 – poniedziałek,
piątek, w godz. 8.00 – 15.00; środy w godz. 9.30-16.30;
* Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29 (na terenie Starej
Kopalni) – tu zostawisz ankietę, zdjęcie w skrzynce korespondencyjnej
WOK na portierni.

Każdy sztab WOŚP ma ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie
niepotwierdzone może zostać odrzucone. Zapoznajcie się również z
regulaminem wolontariusza!

Finał odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Pieniądze będą
przekazane na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i
diagnostyki głowy.

Ankieta wolontariusza oraz regulamin dostępne są na stronie
www.wok.walbrzych.pl [1] oraz www.wosp.org.pl [2]