Zapytania ofertowe

Prosimy o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie n/w usług:

1. Serwis sprzętu gaśniczego ( gaśnice i koce gaśnicze). Termin wykonania serwisu październik 2020 r.Oferty na adres e- mailowy Zespołu prosimy składać do 18.09.2020r.

2. Archiwizacja dokumentacji pedagogicznej. Termin wykonania usługi październik – listopad 2020 r. Oferty na adres e-mailowy Zespołu prosimy składać do 16.09.2020 r.