ZAJĘCIA Z „BRATKIEM”

Cotygodniowe spotkania z przygodami naszego szkolnego „przewodnika” Bratka.                           Odbiorcami metody ortograffiti jest grupa uczniów z klasy 1.  Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu  w spójną całość wielu różnych elementów. W świat różnorodnych ćwiczeń i zabaw zabiera dzieci tytułowy bohater, opowiadając historie zaczerpnięte z „Księgi bajek terapeutycznych”. To za sprawą  Bartka dzieci chętnie wykonują powierzone im zadania rozwijając funkcje m.in. poznawcze, percepcyjno-motorycze, odpowiedzialne za odniesienie sukcesu edukacyjnego.