Wymiana ogrodzenia – Bezpieczeństwo na terenie szkolnym!

Od 6 sierpnia 2020 r. na terenie szkolnym i terenie siłowni plenerowej rozpoczęły się prace budowlane związane z wymianą ogrodzenia szkolnego. W tym etapie robót teren siłowni plenerowej zostanie wgrodzony w nieruchomość szkolną. Mając powyższe na uwadze prosimy o czasowe ograniczenie korzystania zarówno z terenu szkolnego, jak i terenu siłowni plenerowej podczas trwania robót. Zachowajmy szczególną ostrożność i rozwagę!