Wizyta leśniczych w przedszkolu

Dnia 21.10.2021 r. nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość – leśniczy. Pan Leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur i opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Przypomniał nam o tym, że jesteśmy gośćmi w lesie i musimy szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierzęta w nim mieszkające. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa, jelenia) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Przedszkolaki chętnie zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Mogły też zobaczyć prawdziwe kły dzika i poroże jelenia. W sali kolorowały wiewiórki oraz Pana Leśniczego.