Szkoła „STREFĄ WOLNĄ OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”.

Szkoła „STREFĄ WOLNĄ OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”.

§ 3. 1. Uchwały XXV/251/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Na gminnych obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej oznaczonych znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU, wprowadza się zakaz:

 • w sposób widoczny posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych:
  1. pojemników na żywność, z pokrywką lub bez,
  2. pojemników na napoje, z pokrywką, z wieczkiem lub bez,
  3. sztućców, w tym: widelców, noży, łyżeczek, pałeczek
  4. d) talerzy,
  5. słomek, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/385/EWG lub dyrektywy 93/42/EWG,
  6. mieszadełek do napojów,
  7. patyczków mocowanych do balonów lub służących jako podparcie do balonów przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego,
  8. jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego;
 • w sposób widoczny posiadania, udostępniania oraz sprzedaży pożywienia i napojów umieszczonych w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że przełożenie pożywienia lub przelanie napoju do opakowań wielorazowych jest niemożliwe z przyczyn technicznych,
 • wydawania konsumentom żywności i napojów – niepakowanych fabrycznie na wynos – z użyciem w sposób widoczny produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
 • pakowania produktów z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak woreczki i torby na zakupy z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
 • zbywania i rozpowszechniania w sposób widoczny produktów promocyjnych lub reklamowych stanowiących produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że nie istnieje bezpieczny dla środowiska zamiennik surowca, z którego jest wykonany taki produkt.

stop plastik