Rocznica Urodzin Jana Pawła II

Wzorem lat ubiegłych  w naszej szkole zawsze przygotowana jest wystawa prac plastycznych o Świętym Janie Pawle II. W tym roku wystawę prac można  zobaczyć  w naszym Parafialnym Kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe na Gaju.
Uczniowie swoimi pięknymi pracami wykonanymi pod kierownictwem wychowawców i nauczycieli, chcieli wyrazić dziękczynienie Bogu za św. Jana Pawła II. Pobudzić do refleksji nad Jego nauką, głoszonymi wartościami, a jednocześnie pokazać Papieża jako człowieka bliskiego każdemu człowiekowi, który w tym roku obchodzi Wielkie Urodziny …
Razem więc Świętujmy 100. Rocznicę Urodzin Jana Pawła II.
Rocznica Urodzin Jana Pawła II