“Prymus Inter Pares” i ,”Mała Sowa”

Od tego roku szkolnego w czerwcu, chcemy nagrodzić uczniów dwoma tytułami uznania: “Mała Sowa” w klasach 1-3 oraz tytułem “Prymus Inter ” w klasach 4-8. Te dwie nagrody będą przyznawane za wyniki dydaktyczno – wychowawcze oraz inną działalność w środowisku szkolnym.

Statuetkę oraz puchar ufundował Dyrektor Szkoły. Tytuły na wniosek Wychowawców, przyznawać będzie powołana w tym celu Kapituła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

,,Prymus Inter Pares' i ,,Mała Sowa'