Projekt edukacyjny “Woda”

Woda jest niezwykłą substancją. Jako jedyna występuje na Ziemi w trzech stanach skupienia. Bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego trzeba dbać o jej zasoby.

W związku z tym w dniach 8.12-11.12 w grupie dzieci 6 letnich odbywały się zajęcia w ramach projektu edukacyjnego “Woda”. Jedną z form  działań były projekcje. Dzieci mogły obejrzeć edukacyjne filmy;  miedzy innymi o obiegu wody w przyrodzie, o zanieczyszczeniach wód i “kwaśnych deszczach”  oraz film “Skąd się bierze woda w kranie”? zrealizowany na potrzeby  wałbrzyskich wodociągów. Z tego filmu dzieci dowiedziały się, że w oczyszczalni ścieków wykorzystywane są małże. Inną formą działalności dzieci było ilustrowanie zdobytej wiedzy, tak więc powstały rysunki przedstawiające cykl hydrologiczny, prace plastyczne wykonane metodą kolażu o stanach skupienia wody. Ważnym elementem zajęć było też budowanie świadomości ekologicznej dzieci  stąd zespołowe prace plastyczne wykonane farbami, o możliwościach oszczędzania wody.

Bardzo atrakcyjnym elementem zajęć projektu były też doświadczenia z wodą.

Woda