Podsumowanie projektu edukacyjnego klasy II „W krainie wierszy Juliana Tuwima”

   Podsumowanie  projektu edukacyjnego odbyło się 05.02.21 pt. „Spotkanie z Julianem Tuwimem”. Wstępem do spotkania  była  prezentacja multimedialna poświęcona życiu i twórczości Tuwima. Następnie odbyły  się inscenizacje do wybranych wierszy- „Bambo”, „Spóźniony słowik”, „Lokomotywa”. Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Ilustracja do wybranych wierszy”. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła atmosfera dobrej zabawy.

Projekt stworzył szansę naszym uczniom na ujawnienie różnych uzdolnień i umiejętności oraz poznania wielkiego poety i jego twórczości.

Podsumowanie projektu edukacyjnego  klasy II „W krainie wierszy Juliana Tuwima”