PODSUMOWANIE PROGRAMU „WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”

W czerwcu. w naszej szkole odbyło się podsumowanie, realizowanego w klasie 3 programu profilaktycznego pt. „Wspólne Kroki w Cyberświecie”. Spotkanie miało charakter gry terenowej, podczas której dzieci utrwalały zdobyte wiadomości i umiejętności dotyczące racjonalnego i bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych oraz rozwijały umiejętności psychospołeczne. Spotkanie rozpoczęło się krótkim omówieniem i prezentacją bloga, który był prowadzony wspólnie z dziećmi przez cały okres realizowania projektu. Następnie uczniowie kl.3 i koleżanki z klas starszych  przystąpili  do odszukiwania ukrytych kopert  na terenie szkoły, w których znajdowały się polecenia do zadań. Wspólnie spędzony czas dostarczył wielu emocji uczniom, którzy z dużym zaangażowaniem wykonywali przygotowane dla nich zadania. Po zakończeniu gry, wszyscy jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy „Cyberzucha”.