Podstawowa zasada sanitarna na terenie szkoły

Informujemy, że na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych: hol przy wejściu, ciągi komunikacyjne, szatnie i korytarze obowiązuje założona na usta i nos maseczka lub przyłbica. Przed wejściem do budynku/w holu szkoły należy zdezynfekować ręce.