Planowany harmonogram zajęć edukacyjnych w systemie hybrydowym 17 – 28.05.21 r.

Planowany harmonogram zajęć edukacyjnych w systemie hybrydowym 17 – 28.05.21 r.-  dla klas 4-8

(od 31.05.21 r. wszyscy uczniowie w szkole).

Klasa Uczniowie na zajęciach w szkole Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

( uczniowie w domu)

Uwagi
IV 17,19,21,28/V 18,20,24/V  
V 17,19,21,28/V 18,20,24/V  
VI a 17,19,21,28/V 18,20,24/V  
VI b 18,20,24/V 17,19,21,28/V  
VII a 18,20,24/V 17,19,21,28/V  
VII b 17,19,21,28/V 18,20,24/V  
VIII 18,20,24/V 17,19,21,28/V 25-26-27/V. Egzamin ósmoklasisty.