Ogólnopolski program edukacyjny dla klasy I

Klasa I wzięła udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym Czyściochowa Akademia. Jego celem było kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz budowanie odporności organizmu wśród uczniów klas I. Program Czyściochowa Akademia, to przekazywanie wiedzy w formie doświadczeń i eksperymentów. W każdy obszar tematyczny uczniowie byli wprowadzani edukacyjnymi filmami.