Nieodpowiedzialne zachowania!

Drodzy Rodzice

bardzo cieszy nas, że dzieci i młodzież z naszej dzielnicy spędza wolny czas na szkolnych terenach sportowo – rekreacyjnych. Jednak nie takich zachowań oczekujemy.

Trudno je wręcz nazwać: wyrywanie kwiatów, drzewek, wysypywanie zawartości koszy na śmieci, wyciąganie bramek i ich przemieszczanie w inne miejsca,  wchodzenie do kubłów na śmieci i ,,wyścigi’ nimi po szkolnym podjeździe, jeżdżenie na deskorolkach po krawędziach stopni schodów przed wejściem głównym.

Zachowania te powodują zagrożenie zdrowia, bezpieczeństwa i skutkują dewastacją naszego wspólnego mienia.

Dlatego zwracam się z prośbą o rozmowy z dziećmi i reagowanie w przypadku wiedzy o takich destrukcyjnych zachowaniach. Jest to nasz WSPÓLNY problem!

Na potwierdzenie w załączeniu tylko niektóre foto.

Nieodpowiedzialne zachowania!