Nauka zdalna dla uczniów klas IV – VIII – od 1.02.21 r. do 14.02.2021 r.

Od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. nauka w klasach IV – VIII odbywać się będzie nadal z sposób zdalny. Zajęcia w Przedszkolu oraz w klasach I-III w sposób stacjonarny.  Stacjonarnie pracuje świetlica i biblioteka szkolna. Rozporządzenie MEiN wprowadza możliwość organizacji na terenie szkoły próbnych egzaminów ósmoklasisty.

nauka