Nabór pomysłów na rozwój Wałbrzycha

NABÓR POMYSŁÓW na rozwój lokalny miasta i administracji Wałbrzycha Możesz mieć wpływ na rozwój Wałbrzycha – wypełnij kartę zgłoszenia pomysłu! Twojego pomysłu. Szanowni Państwo, interesariusze, mieszkańcy Wałbrzycha! Obecnie trwają wytężone prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego Wałbrzycha na lata 2020-2025. Po wypracowaniu analizy SWOT, misji , wizji oraz celów strategicznych naszego miasta przystępujemy do kolejnego etapu polegającym na ZEBRANIU POMYSŁÓW na projekty, które przyczynią się do rozwoju lokalnego oraz instytucjonalnego Wałbrzycha. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza on-line. Część przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w w/w Planach zostanie zgłoszona do dofinansowania na okres ok. 3-letni z tzw. funduszy norweskich, natomiast dla pozostałych również będą poszukiwane źródła finansowania. Pomysły mogą być: inwestycyjne i/lub nieinwestycyjne (m.in. opracowanie dokumentacji, analiz, diagnoz, strategii, itp., szkolenia, doradztwo, koszty wynagrodzeń, koszty bieżące, itd.) Łącznie na działania mamy do dyspozycji 10 mln Euro (6 mln na projekty inwestycyjne, 4 mln na nieinwestycyjne). Nie są określone max i min wartości zgłaszanych projektów. Preferowane są projekty partnerskie. Zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza online. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie pod względem zgodności z przyjętymi celami rozwoju miasta oraz kryteriami naboru i wyboru projektów w Programie “Rozwój Lokalny” (fundusze norweskie). Pozytywna ocena pozwoli na podjęcie dalszych kroków służących dopracowaniu pomysłów przez Pomysłodawców. Propozycje przedsięwzięć można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2020 r. Otworzy się w nowym oknie WYPEŁNIJ FORMULARZ W przypadku pytań należy kontaktować się z Biurem Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Wałbrzychu, tel. 74 66 55 324 lub e-mail: Otworzy się w nowym oknierozwojlokalny@um.walbrzych.pl