Na wsi

W tygodniu od 6.04 do 9.04 podczas zajęć nauczycielki starały się rozbudzać zainteresowania światem zwierząt poprzez różne  działania dydaktyczne; stwarzały okazje do poznawania wybranych zwierząt domowych żyjących na wsi oraz do rozpoznawania i  i naśladowania wydawanych przez nie odgłosów. Dzieci wzbogaciły swoje słownictwo, klasyfikowały, liczyły w zakresie 8 i poznały nową literę J, j . Nie obyłoby się bez prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.

Na wsi

Na wsi