Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny “STOP PLASTIK”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym “Stop Plastik”.

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu.

Temat pracy:

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą sposoby ograniczenia użycia plastiku oraz prawidłowego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych.

Konkurs przeznaczony jest dla:

·       uczniów klas I-IV  szkół podstawowych

·       uczniów klas V-VIII  szkół podstawowych

Wymogi techniczne pracy

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Format pracy : A 3

Termin konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 24 marca 2022r.

Termin zgłoszenia prac: do 20 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 9 maja 2022 r. 

Regulamin konkursu w załączeniu.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego (1)