Kubusiowi Przyjaciele Natury w grupie 3 latków.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci z grupy 3 latków wzięły  udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu. Zajęcia odbywały się  na bazie pomocy dydaktycznych przygotowanych przez organizatora, były filmy, piosenki.

Każdego ranka wykonały zespołową pracę plastyczną dotyczącą tematu omawianego w danym  dniu, była to:

Makieta z piktogramami- czego nie wolno robić w lesie,

Makieta parku i aktywności fizycznych,

Kwietna łąka z pszczołami, dzięki którym mamy warzywa i owoce,

Makieta obiegu wody w przyrodzie i plakat “Szanuj powietrze”.