KANGUR 2021 – organizacja konkursu za pośrednictwem Internetu:

 

Organizacja konkursu za pośrednictwem Internetu:

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, Komitet Centralny Konkursu Kangur przygotował jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem Internetu).

Uwaga!
Wśród uczniów biorących udział w konkursie w formie zdalnej nie przyznaje się nagród, przydzielane są tym uczniom upominki zgodnie z §20 Regulaminu Konkursu.

Instrukcja ucznia w załączniku.

Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

instrukcja_uczen_2021