Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu ul. Królewiecka 7

Wolne stanowisko urzędnicze – referent.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Dagmara Gruszecka – Brzezicka zamieszkała w Wałbrzychu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje oraz znajomość przepisów wymaganych w ogłoszeniu.
Pani Dagmara Gruszecka – Brzezicka  wykazała się niezbędna wiedzą wskazaną w treści ogłoszenia o naborze.