“Przedszkolacy w oku kamery”

W dniu 4.02. w przedszkolu  odbyły się  zajęcia  dzieci, które nagrywane były na potrzeby filmu promocyjnego naszej placówki. Każdy przedszkolak starał się zaprezentować jak najlepiej. Było więc czytanie bajek, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z chustą animacyjną. Dzieci prezentowały też swoje umiejętności plastyczne oraz muzyczne i taneczne.

Odbyła się jak zwykle lekcja języka angielskiego, zajęcia z myszą kodującą zabawy dydaktyczne na tablicy multimedialnej. Dzieci grały też w skonstruowaną grę edukacyjną,  która zaprawia dziecięce  umiejętności matematyczne i  doskonali słuch fonematyczny.

filmowanie ...