Dobro drzew na naszej planecie

Las pełni tak dużo funkcji, że podzielono je na dwie grupy: funkcje produkcyjne (pozyskanie drzewa, zbiór płodów runa leśnego itp.) oraz funkcje pozaprodukcyjne (dostarczanie tlenu, schronienie dla zwierząt, rośliny lecznicze i wiele innych).

Uczniowie klas I – III w ramach zajęć ekologicznych pt. “Dobro drzew na naszej planecie” omawiali następujące tematy:

  • Azyl dla przyrody
  • Obieg wody w przyrodzie
  • Ochrona gleby
  • Naturalne źródło zasobów
  • Źródło pożywienia
  • Świeże powietrze
  • Rośliny lecznicze
  • Miejsce do życia i pracy
  • Las dla duszy

Dzień drzewa