“Bezpieczne wakacje – 2022”

“Bezpieczne wakacje – 2022”  to projekt edukacyjno-wychowawczy prowadzony w naszej szkole po raz drugi. W roku ubiegłym w jego ramach uczniowie między innymi uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Natomiast obecnie projekt ma dwie odsłony: uczniowie poznali główne zasady obowiązujące podczas wakacji w ramach Wakacyjne zasady “Słoneczka Dobrej Rady” oraz będą uczestniczyli w zajęciach w bazie Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.