“Bezpieczne domy…przyjazne miasta”.

“Bezpieczne domy…przyjazne miasta”. Dzieci z grupy 4-5larków wzięły udział w inspirujących zajęciach, podczas których dowiedziały się czym jest przyjazne miasto. Próbowały również odpowiedzieć na pytanie: Co możemy zrobić, aby nasze miasto i dzielnica były przyjazne?

"Bezpieczne domy...przyjazne miasta".