24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Został ustanowiony z inicjatywy Prezydenta RP w 2017 r., w rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej. 24 marca 1944 r. w wyniku donosu niemieccy żandarmi rozstrzelali rodzinę Ulmów: ciężarną Wiktorię i Józefa oraz ich 6 dzieci. Wraz z nimi zginęło 8 ukrywanych przez nich Żydów.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej z tej okazji przesyła materiały edukacyjne do wykorzystania przez Państwa w organizowanych tego dnia uroczystościach, spotkaniach i sympozjach. Wykorzystanie poniższych materiałów ma charakter bezpłatny. Zapraszamy również do korzystania z innych materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej.

Wirtualna paczka edukacyjna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/polacy-ratujacy-zydow

  1. Wystawa do wykorzystania przez placówki oświatowe i inne pt. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej w wersji językowej po polsku i po angielsku: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/87333,Polacy-ratujacy-Zydow-w-czasie-II-wojny-swiatowej-PLEN.html
3. Teka edukacyjna pt. „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”