17 września 1939 r. – Dzień Sybiraka – Pamiętamy!

17 września to rocznica napaści Związku Sowieckiego w 1939 r. na wschodnie tereny Polski. To również Światowy Dzień Sybiraka. Dzień zadumy i pamięci o wszystkich tych, których wypędzono ze swojej ziemi, domów i osiedlono na terenach Syberii. Z tej okazji z wyrazami głębokiej pamięci kłaniamy się Wszystkim Sybirakom, w szczególności Sybirakom mieszkającym w Aglomeracji Wałbrzyskiej