11 Listopada

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Upamiętnia rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i powrotu naszego kraju na mapę Europy po 123 latach rozbiorów. Tradycją związaną z 11 Listopada jest przygotowanie w Naszej Szkole rok rocznie wieczornicy, śpiewanie pieśni patriotycznych, recytacja wierszy  i udział w uroczystych obchodach na terenie miasta.
W tym roku będzie u nas trochę inaczej. Niepodległość wybrzmiewać będzie pięknymi pracami  plastycznymi przygotowanymi  pod okiem naszych nauczycieli przez najmłodszych uczniów Naszej Szkoły.
Na lekcjach zapoznawano najmłodszych z takimi pojęciami jak kraj, ojczyzna, wolność, niepodległość. Te tematy nie są dla nich  łatwe do zrozumienia. Ale podczas wykonywania prac dzieci bardzo szybko uczą się  identyfikować symbole narodowe i wiedzą, że każdy Polak 11Listopada wywiesza flagę polską.
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu z okazji Święta Niepodległości życzy radosnego i dobrego świętowania! POLSKO! Niech każdy Polak niesie Cię w sercu przez następne wieki i najświętsze wartości przodków.

11 Listopada