10 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa w dniach 4.10.-8.10. w naszej szkole i przedszkolu odbywały się zajęcia ekologiczne, na których uczyliśmy się rozpoznawać rożne gatunki drzew, przekonaliśmy się, że odgrywają one bardzo ważną rolę w przyrodzie. W procesie fotosyntezy pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla i wytwarzają ogromne ilości tlenu. Łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. Są środowiskiem życia wielu organizmów. Ich korzenie spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.  Drzewa stanowią naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, tłumią hałas, wytwarzają smaczne owoce i stanowią element dekoracyjny krajobrazu. Podczas lekcji ekologicznych uczniowie klas starszych próbowali odpowiedzieć na pytanie: jak dbać o  drzewa dłużej niż jeden dzień? Wykonywali drzewa genealogiczne plemion słowiańskich , rozwiązywali zadania o tematyce ekologicznej z zastosowaniem czterech działań matematycznych, krzyżówki matematyczne z hasłami związanymi z drzewami, układali domino matematyczne “Drzewo”.

Dzieci z klas I-III na lekcjach poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody, wysłuchały ciekawych opowieści o drzewach, które później wykorzystały jako inspirację do wykonania prac plastycznych, natomiast przedszkolaki
z entuzjazmem angażowały się w zabawy ruchowo – muzyczne, podczas których towarzyszył im śpiew i taniec. W czasie zabaw plastycznych dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność
i pomysłowość. Na świeżym powietrzu mogły wielozmysłowo obserwować wygląd drzew. Na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, znaczki „Ekspert  leśny” oraz złożyły uroczystą przysięgę:

,, Przedszkolaki  zawsze będą dbać o wszystkie drzewa!!!!

Nie będziemy łamać gałązek, drzew i krzewów.
Nie będziemy deptać trawników!
Nie będziemy w lesie krzyczeć!
Będziemy wrzucać śmieci do kosza!
Będziemy zimą dokarmiać ptaki i zwierzęta!
Będziemy oszczędzać wodę i prąd!
Obiecujemy! My mali obrońcy przyrody!

Na zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Drzewa uczniowie posadzili na terenie przyszkolnym świerki przekazane przez Nadleśnictwo Wałbrzych.